INFORMACE

stručný přehled

NÁSTĚNKA

Info - přespání mladších (19.5.)
Info - Svojsíkův závod (19.5.)

DISKUZE

Anďel (24.5.)
Marťan (23.5.)
Míša (22.5.)
Anďel (21.5.)
Anďel (17.5.)

Život ve skautském oddíle to je:

přátelství, poznání, zábava, sport, odpočinek, "dřina", překonání sebe sama

...je to soužití v kruhu lidí, které je založeno na:
spolupráci, toleranci, obětavosti

...je to nepřeberné množství zážitků,her a soutěží

...je to cesta k všestrannému a harmonickému rozvoji

...je to příprava na celý budoucí život.


1tadynasnajdete.jpg, 58 kB