Jarní hra

5.4.2014      Fotky
Jarní hra byla na téma Řeckých bájí. O hlavním hrdinovi Heraklovi, který požádal své pomocníky o pomoc při řešení jednotlivých úkolů, které mu bohové dali. Děti byly rozdělené do několika skupin. S každou skupinou chodil jeden vedoucí. Děti měly mapu a podle té hledaly 10 úkolů, s kterými chtěl Herakles pomoci. Když došly na stanoviště, vedoucí jim dal úkol, který musely splnit, aby dostaly symbol daného úkolu. Pomáhaly například vyčistit Augiášovy chlévy, chytit Erymathského kance či zahnat Stymfalské ptáky. Celá tato hra se odehrávala v okolí Hranic u Červených Peček. Po skončení hry si děti opekly buřtíky a vydaly se společně s vedoucími do parku, kde si je vyzvedli rodiče.
Lucka (9.)
  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online