100 let dívčího skautingu v Čechách

3.10.2015      Fotky
Celý letošní rok se nese v duchu oslav dívčího skautingu. Je to právě 100 let od té doby, co se první dívčí družina Sasanky vydala na letní tábor. Vzepřely se konvencím své doby a chtěly zažívat dobrodružství, poznávat přírodu a celý svět stejně jako chlapci, skauti. Na svět tedy přišly české skautky, jejichž počínání si stále připomínáme. Proběhly oslavy na republikové úrovni, velké výpravy k jejich prvnímu tábořišti, byly vydány slavnostní hedvábné šátky. Ale kromě toho se organizovaly také akce rozměrem menší, zato neméně významné. Výjimkou nezůstalo ani naše červenopečecké středisko.
V sobotu 3. října jsme do areálu kluboven pozvaly bývalé dívčí vedoucí, abychom si i my připomněly kousek historie. Kolem druhé hodiny se celá společnost začala scházet a objevovat po okolí rozmístěné otázky z historie našeho střediska. Po milém uvítání skautek z 9. oddílu, které se chopily obsluhy recepce, kroky většiny mířily rovnou ke stolu s kronikami a fotkami. Následoval slavnostní přípitek, kde jsme si připomněly důvod setkání, a mohl se rozběhnout hlavní program. Každý oddíl si připravil několik disciplín s hrami, tradičními skautskými znalostmi a rukodělkami. Mile nás překvapilo, s jakým nadšením se všechny bývalé vedoucí pustily do uzlování, šifrování či překážkové dráhy. Poté následovalo občerstvení doplněné koukáním na staré filmy z táborů a se stmíváním také zakončení večera ve znamení slavnostního ohně. Kytaristi nám krásně hráli písničky starší i novější a nikdo nespěchal domů. Vždyť taková příjemná společnost se sejde jen jednou za čas a oheň vykouzlí atmosféru tak kouzelnou, že by byla škoda odcházet.
Díky všem za hezky strávený den – na jedné straně těm, kteří nám pomohli s organizací a na straně druhé těm, které přišly do parku a svými úsměvy nám daly najevo, že celé naše snažení mělo smysl!
Anka
  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online