Středisko Junáka Červené Pečky

Čemu se naše organizace věnuje a jak to u nás chodí.

Pro zapojení vašeho dítěte do jedné z nejhezčích volnočasových
aktivit stačí velmi málo. Přijďte kdykoliv...

Stručný souhrn událostí od roku 1967 až po současnost.

Kdo se v jednotlivých letech zasloužil o vední oddílu nebo střediska.

Zde jsou k dispozici zápisy ze schůzí vedoucích.

Počty dětí a vedoucích v jednotlivých oddílech

Poučení o nakládání s osobními údaji členů střediska vycházející ze stanov Junáka

Co všechno jsme mohli dosud zrealizovat díky významné finanční podpoře Krajského úřadu.

  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online