zpět

Projekty s podporou Středočeského kraje

Následující projekty a aktivity našeho střediska mohly být zrealizovány pouze díky finanční podpoře Krajského úřadu Středočeského kraje.

Všechny granty jsou přiděleny z grantového řízení "Fondu sportu a volného času Sředočeského kraje", který slouží k finanční podpoře aktivit týkajících se sportovního vyžití a volného času.


Grant pro rok 2008

Pořízení sportovního a technického vybavení

Zakoupení stanových plachet na dvacet dětských podsadových stanů.


Grant pro rok 2007

Mobilní lanové překážkové dráhy - II. etapa

Dokoupení potřebného materiálu - kladek, karabin, přileb, úvazků, dalších lan a šňůr a v neposlední řadě žebříku a sítě. Díky tomu je naše středisko schopno vybudovat mobilní lanové centrum, čehož využíváme na střediskových nebo veřejných akcích. Jednou z nich byl i Sportovní a společenský den podpory zdraví v Poděbradech.

Fotografie z letního tábora 2007


Grant pro rok 2006

Mobilní lanové překážkové dráhy

Peníze byly využity ke koupi základního vybavení, které umožňuje výstavbu prvních několika lanových atrakcí a překážek ve veřejných prostorách zámeckého parku nebo na letním táboře. Byla zakoupena šplhací síť, dvě statická lana lana po 200m, deset lan po 25m, šplhací lana, REP šňůry, sedáky, kladky, karabiny, provazové žebříky.

Fotografie z dětského dne v Červených Pečkách


Grant pro rok 2005

Rekonstrukce hřiště na plážový volejbal

Provedena generální oprava hřiště, výměna laviček, empajrů, obrubníků.
Více na webové prezentaci turnaje v plážovém volejbalu.


Grant pro rok 2004

Pořízení techniky na úpravu a údržbu sportovních ploch

Nakoupen zahradní travní traktor STARJET AJ 102-15,5 (p1).  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online