zpět

Kdo jsme a čemu se věnujeme

Co je středisko Junáka?

Skautské středisko v Červených Pečkách spadá do organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR pod evidenčním číslem 214.05 a patří mezi největší střediska ve středních Čechách. Naše aktivita spočívá především v přípravě pravidelných zábavných schůzek jednou týdně pro děti ve školním věku, tedy pro kluky i holky od 1. až do 9. třídy. Každý pátek od 16:00 hodin se v červenopečeckém parku, kde máme své zázemí, sejde více jak sto dětí z místního městečka i z okolních vesnic.


Jak je to s organizací?

Fungují zde 4 dívčí a 4 chlapecké oddíly o počtu kolem 15 dětí, smíšený oddíl nemáme. Odkazy na vlastní webové prezentace jednotlivých oddílů naleznete v menu po levé straně. Každou z těchto skupin dětí má na starost oddílový vůdce spolu s jeho zástupci (vedoucí starší 18 let) a rovery (mladí vedoucí od 15 do 18 let). Všechny oddíly si zpravidla udržují svoji typickou atmosféru či tradice, všichni vedoucí však mají společný cíl - připravovat pro děti kvalitní program, především je bavit hrami a k tomu je naučit i něco ze správných zálesáckých dovedností.


Jak vypadá náš program?

Kromě pravidelných 2 hodinových schůzek pořádají oddíly své víkendové akce, výpravy s přespáním, puťáky, výlety a podobně. Za špatného počasí nebo v zimním období probíhají schůzky většinou uvnitř. Neznamená to, že se vždycky nevyřádíme i ve sněhu, ale každý oddíl má v našem parku svoji vytápěnou klubovnu, která dobře slouží zase k jiným typům her, a to i mimo zimní dobu. Jejich obrázky si můžete prohlédnout v jedné ze sekcí naší Fotogalerie.

V neposlední řadě organizujeme pro děti také společné střediskové akce, jako je střediskový Memoriál, soutěž obdobná Svojsíkovu závodu, dále mikulášskou besídku, dětský karneval, společné víkendové výlety, jednodenní hry či turnaje, zájezdy na hory a podobně. Vyvrcholením každého školního roku je náš 20 denní letní tábor, který již nyní pravidelně hostí naše vlastní louka uprostřed pěkné přírody nedaleko Trhového Štěpánova. Krátké reporty a především spoustu fotografií ze všech společných akcí si můžete prohlížet v dalších sekcích tohoto webu.


Platí se něco? A komu?

Co se týče registračního poplatku, jednou ročně na přelomu února a března je každý člen Junáka povinen uhradit 200,- Kč. To se týká jak dětí, tak vedoucích. Částka je odváděna vyšším organizacím, jako je Okresní, Krajská či Ústřední rada Junáka, jejichž činnost je, podobně jako například úrazové pojištění, hrazena právě z těchto příspěvků. Výlohy spojené s vlastní činností našeho střediska jsou dotovány příspěvkem od Obecního úřadu či občasným sponzorským darem nebo grantem, za který jsme vždy velmi vděční, ať už má jakoukoliv formu.  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online