Hledání ztraceného světa

zpět

Trhový Štěpánov 2000


Ucítil chvění a v zápětí uslyšel tlumený řev, který jakoby vycházel z nitra země. Viděl, že Zoa něco křičí, ale byl ohlušen. Ocelová konstrukce podivné stavby se lámala a rozpadala, jakoby byla hračkou. Ohňová hora bez ustání chrlila lávu a v oblacích dýmu se ztrácel okolní svět. Budovy praskaly a sesouvaly se a na jejich místech se objevovaly obrovské gejzíry zpěněné vody.

Avaru se obrátil k obzoru a strnul. Kam až oko dohlédlo, šířila se šedavá stěna vířící a pohlcující zemi. Popadl Zou za ruku a vyrazil k nejvyšší budově. Plíce jakoby jim proklála tisícovka kopí. Již nemohli udělat ani krok. Klečeli u bílé zdi budovy, když na její druhou stranu udeřila obrovská vlna. Přes její ničivou sílu zdi odolaly a sprška pěny padala na jejich ramena. Na chvíli ztratilo moře svou ničivou sílu. Vlna se rozdělila a vynesla smrt dál do kraje.

Z posledních sil vlekl Zou za sebou, až byli u paty štíhlé věže, které sloužila k pozorování slunce a hvězd. Musí výš. Oslepeni sluncem drápali s vzhůru po strmých stupních. Doléhalo k nim hučení moře, které se valilo na suchou zemi, rozmetalo na prach lidská obydlí a měnilo je na mořské dno. Konečně padli vysíleni na rovnou střechu. Vodní pláň všude kolem. Jen v místech, kde dříve bývala ohňová hora, se zdvíhaly sloupy páry a sinavého dýmu. Nebe se rozdělilo na černou a zlatavě třpytivou barvu. A obrovské zrcadlo odráželo jas slunce daleko po vlnách. Tam, odkud mohla přijít záchrana...

Pro rok 2000 vydalo UNESCO prohlášení všem státům, aby tento rok badatelé věnovali svůj čas a schopnosti objevům a důkazům o potvrzení existence bájné říše bohatství, pokroku a civilizace - Atlantidy. Utvořilo se několik skupin, ať už z odborníků jedné země, nebo i týmy složené z vědeckých kapacit z více zemí. Bylo pročteno a posouzeno mnoho starověkých řeckých, římských egyptských či hebrejských pojednání s jediným cílem. Nalézt a dokázat existenci ztraceného světa - Atlantidy.


Nahrávka ze zahájení


  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online