Walam Olum - Rudá kronika

zpět

Trhový Štěpánov 2001


Bodovací tabule - kreslil Gallda

První den tábora, je večer, všichni sedí v jídelně po těžkém dni plném nošení klád, podsad, vyrábění nejrůznějších staveb nutně potřebných k příjemnému prožití následujících tří týdnů, na které se děti těší celý rok. Právě dohrály kytary a všechny oddíly začaly hledat kolem svých stolů něco, co je přenese do jiného času i místa. Byla to listina, na které stálo cosi o osídlování Severní Ameriky.

Když všichni dočetli, do naprostého ticha se začalo zvolna ozývat hluboké dunění tamtamů někde za táborem. Všichni se zvedli a šli tím směrem. Hluk stále sílil a když se všichni ocitli kdesi na louce, najednou ustal. Uprostřed louky hořel malý oheň, u něhož seděl starý indiánský šaman. Bylo skoro úplné ticho, jen všude kolem bylo nepatrně slyšet cosi tajemného. Náhle odněkud promluvil neznámý hlas muže. Bylo to tak hlasité a mystické, že všem přejel mráz po zádech a srdce začalo bubnovat dvakrát rychleji. Jakoby to mluvil ten indián, avšak ústa neotvíral, a hlas šel tak nějak odevšad. Hovořil o krveprolití mezi indiány a o potřebě stmelit všechny v jeden národ rudých mužů, který si jedině tak zachová své žití. Najednou poblíž vzplanul druhý oheň, k němuž přistoupil muž vypadající jako osadník, Angličan. Ten mluvil zase o svých lidech a o tom, že jejich posláním není vyhubit indiány a zabrat jejich území, ale snaha o soužití a přátelství. Náhle hudba utichá, ohně zhasínají. Jde se spát, ale tábor právě začal...


Nahrávka ze zahájení

Nahrávka z ukončení


Umístění oddílů v CTH

1. místo14. oddíl74 bodů
2. místo12. oddíl61 bodů
3. místo8. oddíl60 bodů
4. místo6. oddíl57 bodů
5. místo11. oddíl55 bodů
6. místo7. oddíl54 bodů
7. místo9. oddíl44 bodů
8. místo13. oddíl38 bodů

  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online