Cesta naděje

zpět

Trhový Štěpánov 2002


Bodovací tabule - kreslil Gallda

Na základě provedených lékařských a sociologických výzkumů v různých státech světa se potvrdilo to, o čem se doposud pouze hovořilo v kuloárech na odborných seminářích, jejímiž účastníky byly převážně lidé lékařského vzdělání. Lidstvo se začíná potýkat ze zvláštním druhem apatie, která zasahuje všechny oblasti všedního života. Ve svém důsledku to pro každého jednotlivého obyvatele naší Modré planety znamená to, že lidstvo jako celek již několik let nepokračuje ve své přirozeném vývoji a že je ohrožen život na Zemi.

Tato zpráva se okamžitě stává předmětem vysílání všech významných televizních a rozhlasových stanic a v následujících dnech plní titulní stránky novin a časopisů. Ač si to ti, co tuto informaci dnešního dne poskytli mediím nepřáli, má obsah zveřejněné zprávy okamžitý účinek na světovou ekonomiku a tím pádem i na chování obyvatel ve všech 192 zemích světa. Nejčastější otázka, která je od tohoto dne kladena ve všech jazycích světa zní. "Je to s lidstvem opravdu tak zlé a může to znamenat v blízké budoucnosti konec života na Zemi?" Je pravdou, že zveřejnění této, na první pohled nevinné zprávy přineslo okamžitou změnu v chování lidstva jako celku. Problémy, kterými se doposud lidstvo zabývalo, se hned po zveřejnění zprávy jeví jako malicherné a jsou jakoby mávnutím kouzelného proutku vyřešeny. Pár hodin po té, co zpráva oblétla Zemi, ustávají letité válečné konflikty, jsou vyřešeny otázky a nesváry, kterými se v minulosti zaměstnávaly celé generace. To, co všechny pro následující období spojí, je hledání odpovědi na jednoduchou otázku znějící: "Co vše musíme udělat pro to, abychom zachránili život na planetě Zemi pro nás a pro naše nástupce?" A jen ti opravdu zasvěcení, které bychom tento den spočítali na prstech jedné ruky, věděli své o tom, že nic není poprvé. Ano, s tímto problémem se již lidstvo jednou v minulosti muselo vyrovnat. Snad není pozdě...


Umístění oddílů v CTH

1. místo12. oddíl123 bodů
2. místo11. oddíl112 bodů
3. místo7. oddíl105 bodů
4. místo6. oddíl94 bodů
5. místo13. oddíl91 bodů
6. místo9. oddíl80 bodů
7. místo8. oddíl73 bodů
8. místo14. oddíl50 bodů

  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online