Hrdinové českých bájí

zpět

Trhový Štěpánov 2005


Bodovací hora - postavily holky

Povstaňte lidé původu nejprostšího a pozvedněte zbraň ne k boji proti bližním svým, leč k potírání nenávisti a zla všeho, jež plyne českou krajinou. Taste meče k boji a nezůstávejte lhostejně stát. Do boje a zpátky ni krok! Vraťme se společně do dob pro Čechy šťastných, do dob, které nám zůstaly v pověstech dodnes zvěčněny, do dob slavných hrdinů; a poučme se z jejich činů. Pokusme se pochopit ideály, pro které bojovali a následujme jejich stopy. Odsuňme práh staletí a vydejme se na cestu za poznáním.

Do zbroje, bratři a sestry! Nastaly časy krušné pro naši zem, nuže kupředu! Přidejte se k vojsku slavných rytířů blanických a bojujte! Kdo slabý bude v odhodlání a zřekne se svého cíle, ten zmizí v proudu času a zapomenut bude, ale ten, kdo v boji vytrvá a nepoleví, zůstane dál v mysli příštích generací. Nezříkejte se svého původu a ve jménu slávy naší vlasti šiřte dál toto poselství. Vždyť svět má málo hrdinů!


Nahrávka ze zahájení


Umístění oddílů v CTH

1. místo12. a 6. oddíl105 bodů
2. místo11. oddíl92 bodů
3. místo7. oddíl84 bodů
4. místo8. oddíl83 bodů
5. místo9. oddíl80 bodů
6. místo14. oddíl75 bodů
7. místo13. oddíl68 bodů

  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online