Dědictví růže

zpět

Trhový Štěpánov 2009Umístění oddílů v CTH

1. místo14. oddíl127 bodů
2. místo13. oddíl107 bodů
3. místo9. oddíl105 bodů
4. místo11. oddíl100 bodů
5. místo8. oddíl91 bodů
6. místo7. a 12. oddíl86 bodů
7. místo6. oddíl64 bodů

Nahrávka ze zahájení

Nahrávka z ukončení

Vyhlášení závodu kolem světa

Vážení dobrodruzi,

jsem velice rád, že máte tolik odvahy a přihlásili jste se do tohoto závodu. Nečeká na vás nic lehkého, ale pevně věřím, že se Vám všem podaří závod absolvovat se ctí a bez újmy na zdraví. Váš úkol je prostý - pokusit se během co nejkratší doby objet celou zeměkouli. Komu se toto podaří nejdříve, získá odměnu ve výši 1 000 000 liber. Kudy a jak pojedete záleží jen a pouze na Vás. Abychom však měli jistotu, že jste skutečně objeli celý svět, musíte se zastavit na šesti místech. Na každém z těchto míst naleznete kamennou desku, na kterou přiložíte pergamen a opíšete znaky, které se vám objeví. Kdo z Vás jako první doručí tyto znaky do mého sídla Tower of London, ten se stane vítězem. Pergamen a přesný popis míst, kde naleznete desky, jsou součástí tohoto dopisu. Přeji Vám všem šťastnou cestu, nechť vyhraje ten nejlepší.

Váš Lord Dondor

Ukončení

Zloduch jde chodbou s loučí a pročítá nahlas nápisy

"Tady to je – Edward V, narozen 1470. pohřben 1483. Jsem zvědav co ukrýváš"

Po těch slovech odsune náhrobek a před ním se objeví vstup do šachty...

"Slouho, zůstaň zde a nikoho dovnitř nepouštěj, kdyžtak si něco vymysli, dovnitř půjdu sám.. Na tuhle chvíli jsem čekal celý život, tak si ji nenechám zkazit tvou přítomností..." Vejde dovnitř a dojde ke zdobeným dveřím, podívá se na ně a přečte si:

"Co to tu píšou? – Smíš vstoupit ty, jenž nejčistší máš smýšlení, však chamtivec smrt najde v tomto sklepení. ... Co to je za nesmysl, na to jim kašlu... chci svou skříňku.."

Po těch slovech vejde dál do místnosti. Zapálí poblíž stojící louče a spatří skříňku. Která leží na podnosu plném zlatých kamenů

"Tady jsi"

A vrhne se ke skříňce a prohlíží si jí:

"Vypadáš obyčejně, ale já vím jakou moc v sobě skrýváš. Je v tobě síla, která mi pomůže být nejmocnějším mužem na zemi. "

Chodí kolem truhličky a pozoruje ji

Mezitím do katedrály přibíhá skupina dobrodruhů. Sluha u hrobky jim chce něco říct, ale oni ho odstrčí.

Skupina letmo přečte nápis na rámu a vběhne dovnitř.

Zloduch v ten moment popadne truhličku a druhou rukou vytáhne pistoli a namíří na skupinu

"Cha chááá, jdete příliš pozdě.... Teď ani o krok dál... Toto je pandořina skříňka, nejmocnější artefakt, který se dochoval z dávných dob. Legenda praví, že její vlastník má nad ní neomezenou moc a síly v ní ukryté budou plnit jeho příkazy. Pošetilí předkové se báli využít této neobyčejné moci a skříňku před světem schovali. Avšak jakoby se na náš rod díky tomu sneslo prokletí. Jedno neštěstí stíhalo druhé a z dříve mocného rodu jsem nakonec zůstal jako poslední potomek já. Ale to se teď změní. S touto skříňkou se mi žádná armáda nedokáže postavit. Mezi lidi zaseji sémě strachu, bídy, bezmoci a zoufalství. Na celém světě zavedu nový řád a středem všeho budu já – já Lord Dondor Následník slavné dynastie Yorků."

A teď ustupte a o nic se nepokoušejte. Chce už projít, ale všimne si zlatého podnosu, na kterém skříňka ležela. "Podívejme, předkové mi tu zanechali i část svého bohatství, byl bych hlupák, kdybych to tu nechal ležet. Sebere tác (pripadne i s nejakymi mincemi a drahokami, ktere na nem lezi)..."

V tu chvíli vyjedou bodáky a uzavřou ho v místnosti a stěny se začnou přibližovat..

"Co se to děje... co to má znamenat .... Že by ten nápis nelhal...."

Dobrodruzi zvolají: "Pozor ustupte..." a uskočí stranou.

Začne ze sebe strhávat zlaté řetězy, prsteny a zahazovat ukradený poklad.

"To musí stačit, už sebou nic jiného nemám... pomoc... zastavte se" (snaží se zadržet zdi)... "Pomoooooc..." Potom ještě vystřelí z pistole a pak se ozve zvuk drtících se kostí...

V tu chvíli ho zdi sevřou úplně a on zmizí, vykulí se pouze víčko od truhly.

Dovnitř vstoupí sluha a řekne: "Dopadl tak jak si zasloužil. Naši předkové dobře věděli, že majitelem skříňky by měl být jen člověk moudrý a rozumný. Králů chamtivců, tyranů a hamižníků jsme si již v naší historii užili dost. Než aby se takový člověk stal majitelem skříňky, to ať bude raději zničena navždy."

A jeden z těch dobrodruhů to završí slovy

"Má pravdu. Procestovali jsme celý svět, přečkali různé nástrahy a prožili mnohá dobrodružství. Mnoho z nás si sáhlo až na dno svých sil a poznalo značnou část sebe sama včetně nejzazších zákoutí své duše. Rozhlédněte se kolem sebe. Vždyť největší poklad, který jsme mohli získat jsme nalezli již během našeho putování. Tím pokladem není ani bohatství, ani moc, kterou skříňka nabízela. Tím pokladem je to, že jsme objevili lidi, kterým lze důvěřovat a na které je možno se vždy spolehnout. Tím pravým pokladem je naše získané a utužené přátelství."


  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online