Desátá pohádka

zpět

Vepříkov 2010Umístění oddílů v CTH

1. místo13. oddíl158 bodů
2. místo12. oddíl154 bodů
3. místo7. oddíl143 bodů
4. místo9. oddíl132 bodů
5. místo8. oddíl119 bodů
6. místo11. oddíl107 bodů
7. místo6. oddíl95 bodů

Nahrávka ze zahájení

Nahrávka z ukončení

Nahrávky pohádek

Pohádkový zpěvník


Byli jednou jeden král a královna, kteří vládli svému malému království v pohádkové říši. Poddaní je milovali a celému království se dařilo velice dobře. Jednoho dne královna králi porodila krásná dvojčata - dva malé chlapce, kteří jakoby si z oka vypadli. Nad jejich kolébkou se hned po narození objevily tři sudičky. Dvě hodné a milé, ale třetí zlá a uražená. Té se nelíbilo, jak jsou všichni spokojení a dobře se jim vede. Proto odstrčila od kolébky ty hodné a skřípavým hlasem pravila: "Ty", ukázala na staršího, "se staneš černokněžníkem v pohádce o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Jediným tvým cílem bude ovládnout nejen svou pohádku, ale i všechny ostatní a zmocnit se tím celé pohádkové říše. Budeš mít k dispozici spoustu čar a kouzel a díky tobě už v pohádkách nikdy nevyhraje dobro." Po těch slovech se hrozivě zasmála a zmizela. Hodná sudička se zachmuřila a po chvilce přemýšlení pravila k mladšímu z dvojčat. "Ty se staneš pohádkovým dědečkem, který má na starost všechny pohádky a dohlíží na to, aby v nich bylo všechno tak, jak má být, a aby dobro vždy zvítězilo nad zlem. Se svým bratrem budeš vést dlouhý a nelítostný boj, ale všechny hodné pohádkové bytosti budou tvou oporou". Třetí sudička promluvila k oběma bratřím. "Jelikož jste jedné krve, ani jeden z vás nemůže vztáhnout ruku na druhého. Prokletí, které na vás uvalila zlá sudička, se můžete zbavit jediným způsobem. Někdo vás oba musí švihnout kouzelným proutkem, který bude dobře ukrytý v jedné z pohádek". Po těch slovech zmizely i obě hodné sudičky.

Co sudičky pravily, to se také stalo. Jak plynul čas, starší z bratrů přemohl černokněžníka v pohádce O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém a zaujal jeho místo. Mladší mezitím nelenil, vydal se na návštěvu do každé z pohádek a dobře si zapamatoval, jaké mají být a jak mají skončit. Tyto návštěvy v pohádkách však poskytly jeho zlému bratru dostatek času a klidu k tomu, aby svoji pohádku ovládl celou a mohl si v ní dělat, co se mu zachtělo. Brzy mu i jeho vlastní pohádka byla malá a zatoužil po větší moci. Opatrně proto zkoušel začarovat předměty v jiných pohádkách. Nejprve moc úspěchů neměl, ale tu a tam přeci jen uspěl a podařilo se mu nějaké pohádky změnit. Jeho moc dál a dál rostla, což se samozřejmě nelíbilo ostatním pohádkovým postavám, ale zlý bratr měl již tolik síly, že jejich odpor byl marný. Všechny, kteří se bránili, černokněžník zaklel nebo nechal uvěznit.

Nezbývalo už mnoho nezměněných pohádek, když konečně mladší bratr navštívil i tu poslední pohádku. Jakmile zjistil, co všechno jeho bratr provedl, pokusil se mu postavit, ale vše bylo marné. Nezbylo mu nic jiného, než pohádky sepsat do jedné knihy, aby se uchovaly ve svém původním znění a protože už nebylo mnoho hodných postav, které by mu mohly pomoci, vydal se pro pomoc do světa lidí.

Tam se mu však vysmáli. Nikdo mu jeho vyprávění nevěřil. Na pokraji zoufalství narazil na skupinu dětí. Když jim pověděl, jaké má trápení, děti mu slíbily pomoc a spolu s ním se vydaly zpátky do pohádkové říše. Bylo to jen tak tak. Slyšeli, jak černokněžník právě přemohl Jiříka z pohádky o Zlatovlásce a chystal se skoncovat i se svou poslední a největší překážkou před ovládnutím celé říše – se svým bratrem. Tomu se však s pomocí dětí rychle podařilo některé pohádky opravit a černokněžníkova moc tím ochabla do takové míry, že se musel vrátit do své původní pohádky. Toho využily děti, které s velkým úsilím postupně napravily všechny pohádky až na tu černokněžníkovu O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém.

"Teď už nám zbývá jen poslední pohádka", pravil pohádkový dědeček dětem před vstupem do pohádky O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. "Její náprava však bude ze všech nejtěžší. Černokněžník sice ztratil velkou část své síly, ale i tak mu jí ještě dostatek zbývá. Navíc na černokněžníka neplatí žádné zbraně. Jediné, jak se jej můžete zbavit, je švihnout ho tímto proutkem." Přitom jim podal zlatý proutek, pocházející ze vzácného stromu. "Dalo mi spoustu práce, než jsem ho v jedné z pohádek objevil, ale vynaložené úsilí určitě stálo za to. Opatrujte jej jako oko v hlavě." Po těch slovech zamířil k bráně: "Já půjdu jako vždycky první, následujte mě." A prošel bránou. Děti ho následovaly, ale na druhé straně je čekalo překvapení. Po pohádkovém dědečkovi nikde ani vidu, ani slechu. Trochu je to zarazilo, ale věděly, co mají dělat, a postupně objevily prince, našly cestu až k černokněžníkovu hradu a podařilo se jim vysvobodit Dlouhého, Širokého i Bystrozrakého. V té chvíli se k nim připojil pohádkový dědeček a vysvětlil jim své záhadné zmizení: "Černokněžník byl připravený. Čekal na mě hned u brány, musel jsem se s ním pustit do souboje. I proto vám po cestě nekladl mnoho překážek. Navíc každý váš úspěch mu ubral sil. Před chvílí se někam ztratil, ale myslím, že ho brzy objevíme. Musíme pomoci princi najít a osvobodit princeznu. Tím by se měla černokněžníkova moc definitivně zlomit". To se jim brzy podařilo a černokněžník před nimi stál slabý a zlomený. Dlouho neváhaly a na dědečkovu radu jej švihly proutkem. Černokněžník se změnil v holubičku a ta se slovy " Děkuji" zmizela v oblacích.

Nato se kolem dětí seběhly všechny hodné pohádkové postavy a na oslavu vítězství připravily velkou hostinu a rytířské klání. Po hostině a oslavách na děti čekal pohádkový dědeček, aby jim pomohl dostat se zpět do světa lidí. Shromáždil je na jednom místě a už se nadechl k tomu, aby jim přednesl návratové kouzlo, když se najednou začal strašlivě smát a všude kolem něj se objevili obři, draci a čerti: "Ha há há, nic vám neřeknu, vy namyšlení prckové, na pospas těmto mým pomocníkům vás dám. Ať si s vámi pěkně pohrají. Pokud si myslíte, že jsem váš oblíbený pohádkový dědeček, tak se šeredně mýlíte. Já, já jsem budoucí vládce světa pohádek – já jsem zlý černokněžník. A po těch slovech se proměnil v černokněžníka. "To koukáte … Jste hlupáci, že jste mě nepoznaly... Myslely jste si, že moje moc slábne, ale všechno byl jen předem připravený plán. Jen co pravý pohádkový dědeček vstoupil do mé pohádky, přemohl jsem jej a začaroval do podoby černokněžníka a sám na sebe vzal jeho podobu. Nic jste nepoznaly a samy jste jej pak proutkem zabily. Ó jak jste bláhové. A teď vás tu mám všechny pohromadě i s ostatními pohádkovými bytostmi a můžu vás jedním mocným kouzlem zničit… Už se nemůžu dočkat… Celá říše tak bude opravdu jen moje a už nikdy v pohádkách nevyhraje dobro nad zlem." Po těch slovech si prohlédl děti a chystal se s nimi skoncovat: "Teď vyslovím kouzlo, které zničí všechny dobré pohádkové postavy a vám vymaže z paměti vzpomínky na ně." A začal odříkávat zaklínadlo.

Náhle se nad hlavami dětí objevila holubička a špitla: "použijte ten proutek". Děti neváhaly a švihly černokněžníka proutkem. Ten padl k zemi a z jeho těla vzlétla druhá holubička a připojila se k první. Společně pak pravily: "Děkujeme vám za vysvobození, byli jsme dva bratři, kterým sudičky přály strastiplný osud. Jednoho z nás postavily na stranu zla a druhého na stranu dobra. Měli jsme vést nikdy nekončící boj o ovládnutí celé pohádkové říše, ale zároveň jsme si nesměli ublížit. Až díky vám se prokletí zlomilo a vy jste tak zachránily nejen celou pohádkovou říši, ale zároveň jste vysvobodily i nás dva. Zato všechno vám patří naše obrovské díky. Proto vám darujeme knížku, kterou vytvořil pohádkový dědeček. Jsou v ní sepsány všechny pohádky z naší říše a ještě jedna navíc. Pohádka o nás dvou a hlavně o vás". Na ta slova se před dětmi objevila knížka s pohádkami. Pak už jen holubičky napověděly dětem zaříkadlo a ty se tak ocitly zpátky ve světě lidí. Tak se s pomocí dětí podařilo překonat proroctví zlé sudičky a v pohádkové říši bylo zase všechno takové, jaké má být. Děti pak nikdy nezapomněly na prožitá dobrodružství a pohádky vyprávěly dál a dál po mnoho generací.

Jeremi

  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online