Tajemství Štěpánovské tvrze

zpět

Trhový Štěpánov 2013


Umístění oddílů v CTH

1. místo11. oddíl126 bodů
2. místo8. oddíl122 bodů
3. místo13. oddíl115 bodů
4. místo12. oddíl114 bodů
5. místo9. oddíl110 bodů
6. místo7. oddíl98 bodů
7. místo14. oddíl66 bodů
8. místo6. oddíl59 bodůPři rytířském turnaji
prokázali jste hrdě,
kolik síly, odvahy,
skrývají Vaše hrudě.

Ponejprv jsme zhlédli tajně
královu noční rozmluvu,
kdy o svou zem se obávaje
zabodl meč ve skálu.

Bojujíc za svou družinu
však v nouzi pomocni všem,
se snažíte prokázat nevinu
těch, co vinni jsou neprávem.

Po stopě žalářníka jste vyrazili,
tvrz jeho dobyli statečně,
když ho pak bičem mučili
pokus o vraždu povrdil netečně.

Král však nezemřel jeho rukou
ani amulet nesebral on,
v noci jste zjistili pravdu krutou:
jed může za králův skon.

Hradem se pomluva šířila,
vrah je výběrčí, madam či páže?
Chodba tajná opchyby snížila,
šaška ke špalku dovlekly stráže.

V tom výběrčí pronesl,
z lásky že chránil komtesu,
smrt nevinného však nesnesl.
Komtesa zmizela bez hlesu.

Při útěku nastražila
cestu plnou úkladů,
my nalezli jen skrýš co byla
plna králových pokladů.

Po madam však zem se slehla,
až za pozdního večera,
ji stráž u skály přistihla
jak s mečem v ruce klečela.

Pro syna prý trůn jen chtěla
z bídy mu tím pomoci,
Řehoř slitování nemá
odsoudil touhu po moci.

Amulet pravý Řehoř střežil
aby až přijde čas,
jej do rukou nového vládce svěřil
mír v zemi nastane zas.

Dnes nám trubač zatroubil naposled,
byli jste féroví, stateční, bystří,
snad i za mnoho dalších let
nám čas vzpomínky nerozostří.

Chěla bych velký dík vyslovit
za to, jak skvělí jste byli,
kolik jen upřímných úsměvů
jste v našich tvářích vykouzlili.

Po letech jsme si už jistí,
že nejsou jen vedoucí pro děti,
naopak bez dětí byli by vedoucí
znuděni ze svého bytí.Vikuň
  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online