Táborový zpěvník

aktuální verze: 03.09.2009 - 11:59

ObsahPísně

obsah

Losos

[G]Chytili jsme lososa,
chytili jsme ho v no[D]ci,
chytili jsme ho v no,
chytili jsme ho v no,
chytili jsme ho v no[G]ci.

Upekli jsme...
Sežrali jsme...
Vykadili jsme...

obsah

Táborová

.1.
[G]Sluníčko když [C]vodu prohře[G]je [G](jako kafe), [C]v červenci se
[D]jinak nedě[G]je. [C]Snesem z půdy [D]po dědovi [G]starý kufr [C]je jak
nový, [G]táborník se [D]tomu nesměj[G]e.
Oblíknem košili zelenou (žádnou jinou),pokřik náš se nese
krajinou,matrace nám daly mámy, latríny jsou vykopány.tři
neděle budeme žít hrou.

.R:
Á-[C]hoj údo[D]lí s [C]potokem a [D]lesem,
á-[G]hoj údo[D]lí s [C]trávou voňa[D]vou,
[C]čaj s jehli[G]čím k [C]přípitku [G]nesem,
[C]tábor náš je [C]lék na [D]duši bola[G]vou

.2.
Budíček když trubka zavříská (zatraceně),lenošením nic se
nezíská,všichni rychle na rozcvičku,kluci v trenkách holky
v tričku,ještě dřív než rádce zapíská.
Vlajka stoupá den je zahájen (do pařezu),každý z nás je
vždycky připraven,být hodnej a na rotyku,na uzle či
atletiku,zkrátka užívat si celý den.

.R
:

.3.
K večeru se občas zablejská, nahej zadek, v intimáku někdo
zavejská,ještě zuby vyčistíme, do spacáků zahučíme,
nikomu se vůbec nestejská.
Po náměstí hlídka putuje (za holkama),noční pošta dobře
funguje, po dopisu ruka šátrá, v tomhle Pavel nezná
bratra,ale stejně to tu príma je.

.R
:

obsah

Franky Dlouhán

.1.
Kolik je sm[C]utného, když mr[F]aky černé jd[C]ou
lidem nad hlav[G]ou, [F]smutnou dálav[C]ou,
já slyšel příběh, který v[F]elkou pravdu m[C]ěl,
za čas odlet[G]ěl, k[F]aždý zapomn[C]ěl.

.R:
M[C]ěl kapsu pr[G]ázdnou Frenky dlouhán,
po Státech t[F]oulal se jen s[C]ám,
a že byl v[F]eselej, tak k[C]aždej měl ho r[G]ád.
tam ruce k d[F]ílu mlčky přiloží a z[C]ase jede d[Ami]ál,
a k[F]aždý, kdo s ním chv[G]ilku byl,
ten dl[F]ouho s[G]e pak sm[C]ál.

.2.
Tam, kde byl pláč, tam Frenky hezkou píseň měl,
slzy neměl rád, chtěl se jenom smát,
a když pak večer ranče tiše usínaj',
Frankův zpěv jde dál, nocí s písní dál.

.R
:

.3.
Tak Frenkyho vám jednou našli, přestal žít,
jeho srdce spí, tiše smutně spí,
bůh ví, jak, za co tenhle smíšek konec měl,
farář píseň pěl, umíráček zněl.

.R
:

obsah

Stánky

.1.
[D]U stánků n[G]a levnou krásu
p[D]ostávaj' a sm[Gmi]ějou se času,
s c[D]igaretou a s h[A]olkou, co nemá kam j[D]ít.

.2.
Skleniček pár a pár tahů z trávy,
uteče den jak večerní zprávy,
neuměj' žít a bouřej' se a neposlouchaj'.

.R:
[D7] Jen z[G]ahlídli svět, maj' n[A]a duši vrásky,
tak m[D]álo je, m[Gmi]álo je lásky,
ztr[D]acená víra hr[A]ozny z vinic neposbír[D]á.

.3.
U stánků na levnou krásu
postávaj', a ze slov a hlasů
poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.

.R
:
.R
:

obsah

Tři citronky

.1.
V [C]jedné [Ami]mořské [F]dála[G][C]zmizel [Ami]parník v [F]hlubi[G]
[C]Jen tři [Ami]malé [F]citron[G]ky zůstaly na hladi[C]

.R:
Rybaroba [Ami]rybaroba [F]babči[G]nec
[C]Rybaroba [Ami]rybaroba [F]babči[G]nec
[C]Rybaroba [Ami]rybaroba [F]babči[G]nec
zůstaly na hladi[C]

.2.
Jeden z nich pravil přátelé: netvařte se tak kysele ,
netvařte se tak kysele, vždyť nám patří moře celé

.R
:

.3.
A tak se plavily dál a dál, jeden jim při tom na kytaru hrál
A tak se plavily do dáli až na ostrov korálový

.R
:

.4.
Tam je potkala babizna, byla to mořská kravizna
Ta je snědla i s kůrou, a tak končím baladu svou.

.R
:

obsah

U tří louží

.1.
[D]U tří louží st[G]ará žába kv[D]áká,
déšť do blatouchu si d[E7]ělá "kápy-k[A]áp",
kváká n[D]a žáby a n[G]a mejdan je l[D]áká,
na děsně velkej mejdan, ž[A]e jim ulít' č[D]áp.
.R:
U tří l[D]ouží, t[G]am já chtěl bych b[D]ýt,
aspoň dvě-tři žáby v[E7]edle sebe m[A]ít,
vždyť na č[D]ápa už n[G]ikdo nevěř[D]í,
a hlavně v houšt[G]í, kd[D]yž je př[A]íšeř[D]í.
.2.
Ke třem loužím není cesta žádná,
ach, pro pána jána, jak tam trefit mám,
u nás v bažinách je každá žába zrádná,
tím pádem tady chřadnu jak Robinson sám.
.R:
+ a hlavně v h[D]oušt[G]í, kd[D]yž je př[A]íšeř[D]í.

obsah

Ovečka

.1.
M[D]áš, má ovečko, d[A]ávno spát, i p[G]ísně ptáků k[D]ončí,
kvůli nám přestal v[A]ítr vát, jen m[G]ůra zírá zv[D]enčí,
já zn[A]ám její zášť, tak v[G]yhledej skrýš,
zas m[A]á bílej plášť a v [G]okně je mř[A]íž.

.R:
M[D]áš, má ovečko, d[A]ávno spát,
a m[G]ůžeš hřát, ty mě m[E]ůžeš hřát,
vždyť př[D]ijdou se pt[G]át, zítra zas př[D]ijdou se pt[G]át,
jestli ty v m[D]ých představ[G]ách už m[D]izíš.

.2.
Máš, má ovečko, dávno spát, už máme půlnoc temnou,
zítra budou nám bláznů lát, že ráda snídáš se mnou,
proč měl bych jim lhát, že jsem tady sám,
když tebe mám rád, když tebe tu mám.

.R
:

obsah

Ráno bylo stejný

.1.
[G]Stál na zastávce s vypůj[Hmi]čenou kyta[D]rou,
[Ami]v druhý ruce holku,[D] to zavazadlo [G]svý.
[Emi]A tý holce v sáčku řek': [D]Dobrýtro miláčku,
[C]podívej se [G]do dáli,
[E]uvidíš dvě smutný kol[Ami]eje [D7]na silni[G]ci[CGC]

.R:
[D]Ráno bylo stejný,[C] nesváteč[G]ní,[CGCG]
[D]na tvářích počasí[C] proměnli[G]vý.[CGCG]
[D]Rádio hlásilo,[C] na blatech [G]svítá,
[E]každej byl tak trochu [Ami]sám,[D] hm.[G]..[CGC]

.2.
Ráno bylo stejný, stejný pivo, stejný blues,
ospalý a nudný, byli po flámu,
kouřily partyzánku, dým foukali do vánku,
dívali se do dáli,
viděli dvě smutný koleje na silnici.

.R
:

.3.
Holka, zvedej kotvy, nikdo už nás nebere,
pojedeme po svejch do podnájmu žít.
Koupíme na splátky jízdenku tam a zpátky,
až omrzí nás dálky,
budem jak dvě smutný koleje na silnici.

.R
:

obsah

Dajána

.1.
L[G]idé o ní ř[Emi]íkají, ž[C]e je v lásce n[D]evěrná,
o[G]na zatím p[Emi]otají je[C]diného v m[D]ysli má,
n[G]a toho, kdo k[Emi]lid jí vzal, d[C]nem i nocí č[D]eká dál,
k[G]rás[Emi]ná, bl[C]áhov[D]á Dajána.

.2.
Ten, kdo jí klid navždy vzal, odešel si bůhvíkam,
Dajána má v srdci žal, žije marným vzpomínkám,
předstírá-li ve dne smích, pláče v nocích bezesných,
krásná,bláhová Dajána.

.3.
Ospalá jde ulicí, nezbaví se lásky pout,
sny, jež voní skořicí, sny, jež nelze obejmout,
navždy bude sama snít, nenalezne nikdy klid,
krásná, bláhová Dajána.

obsah

Ptáčata

.1.
[D]Na kolejích stála, za uchem květ,
vlasy trávou zavázaný,
[G]s kytarou na zádech, s[D]trun už jen pět,
[A7]hezký oči uplaka[D]ný.
[D]Opuštěnejch ptáčat plnej je svět,
hnízda hledaj, neví, co dál.
[G]Vyšlápli jsme ránem a [D]v neděli zpět,
[A7]za týden jsem u trati stál.[D]

.R:
[G]Víš, holky těžký to m[D]aj,
[Emi]víš, [G]holky těžký to m[D]aj.

.2.
Říkal jsem jí štístko zatoulaný,
vždycky smála se a začala hrát,
o potocích, trávě a o znameních,
co lidi uměj ze zloby dát.

.R
:

obsah

Valčíček

.R:
Tuhle [C]písničku chtěl bych ti, [G]lásko, dát,
ať ti [G7]každej den připomí[C]ná,
/:toho, [C7]kdo je tvůj, čí ty jsi [F]a kdo má [C]rád
ať ti každej den [G]připomí[C]ná:/

.1.
Kluka jako ty hledám už [G]spoustu let,
tako[G7]vý trošku trhlý mí [C]já,
dej mi [C7]ruku, pojď, půjdeme [F]šlapat náš [C]svět,
i když obrovskou [G]práci to [C]dá.

.R:
Tuhle písničku .....

.2.
Fakt mi nevadí, že nos jak bambulku máš,
ani já nejsem žádnej ideál,
hlavně, co uvnitř nosíš a co ukrýváš,
to je pouto, co vede nás dál.

.R:
Tuhle písničku .....

obsah

Míle

.1.
M[C]íle a m[F]íle jsou c[C]est, které [Ami]znám,
jdou [C]trávou i [F]úbočím sk[G]al,
[C]jsou cesty [F]zpátky a [C]jsou cesty [Ami]tam,
a [C]já na všech s [F]vámi [G]stál,
[C]proč ale [F]blátem nás [C]kázali [Ami]vést
a [C]špínou [F]třísnili [G]šat?

.R:
To v[F]í snad jen d[G]éšť a v[C]ítr kolem n[Ami]ás,
ten v[F]ítr, co z[G]ačal právě v[C]át.

.2.
Míle a míle se táhnou těch cest
a dál po nich zástupy jdou,
kříže jsou bílé a lampičky hvězd
jen váhavě svítí tmou,
Bůh ví, co růží, jenž dál mohly kvést,
spí v hlíně těch práchnivých cest?

.R
:

.3.
Dejte mi stéblo a já budu rád,
i stéblo je záchranný pás,
dejte mi flétnu a já budu hrát
a zpívat a ptát se vás,
proč jen se úděl tak rád mění v bič
a proč že se má člověk bát.

.R
:

obsah

Mašinka

.R:
J[D]ede, jede mašinka, kouří s[G]e jí z komín[D]ka,
jede, [G]jede do dá[A]li, veze [G]samý vožra[D]
jede, [G]jede do dá[A]li, veze [G]samý vožra[D]

.1.
Neodcházej, nechoď spát, neodcházej, nechoď spát,
až do rána bílého my budem zpívat a budem hrát
až do rána bílého my budem zpívat a budem hrát

.R
:

.2.
Lásko má si jediná, do třinácti nevinná
vyhrnu si rukávy, praštim s tebou do trávy
vyhrnu si rukávy, praštim s tebou do trávy

.R
:

.3.
Jel jsme jednou tramvají, pod sedačkou potají
přistoupila starší dáma, přisedla mi Dařbujána
přistoupila starší dáma, přisedla mi Dařbujána

.R
:

.4.
Přijde ke mně průvodčí, kleštičkama zatočí
lístky prosím - nemám prosím,
jak to prosím - to máte tak

.R
:

obsah

Když jsem byl malý

.1.
Kd[G]yž jsem byl malý, říkali mi naši:
"Dobře se uč a jez chytrou kaši,
[C]až jednou vyrosteš, b[D]udeš doktorem pr[G]áv.
Takový doktor sedí pěkně v suchu,
bere velký peníze a škrábe se v uchu,"
j[C]á jim na to odpověděl':[D]"Chci být hlídačem kr[G]av."

.R:
Já chci m[G]ít čapku s bambulí nahoře,
jíst kaštany a mýt se v lavoře,
[C]od rána po celý d[D]en zpívat si j[G]en,
zpívat si: pam pam pam[C] .[D]..[G]

.2.
K vánocům mi kupovali hromady knih,
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich:
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy.
Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech,
každý na mě hleděl jako na pytel blech,
každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.

.R
:

.3.
Dnes už jsem starší a vím, co vím,
mnohé věci nemůžu a mnohé smím,
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy.
S nohama křížem a s rukama za hlavou
koukám nahoru na oblohu modravou,
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.

.R
:

obsah

Panenka

.1.
Co skr[C]ýváš za v[F]íčky a pl[C]ameny sv[F]íčky,
snad h[C]ouf bílých holubic nebo jen ž[G]al,
tak [F]odplul ten [C]prvý den s[F]máčený [C]krví,
ani pouťovou panenku n[G]ezanech[C]al.

.R:
[C]Otevři [F]oči, ty [C]uspěchan[G]á d[F]ámo [C]uplakan[G]á,
[F]otevři [C]oči, ta [F]hloupá noc [C]končí a mír je [G]mezi [C]náma.

.2.
Už si oblékni šaty i řetízek zlatý
a umyj se, půjdeme na karneval,
a na bílou kůži ti napíšu tuší,
že dámou jsi byla a zůstáváš dál.

.R
:

obsah

Kdyby tady byla

.1.
|:[C]Kdyby tady byla taková panenka, [G]která by mě chtě[C]la,
[F]která by mě chtěla [C]syna vychovati, [G]přitom pannou by[C]la. :|

.2.
Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti,
ty by si mi musel kolíbku dělati, do dřeva netíti.

.3.
Kdybych já ti musel kolíbku dělati, do dřeva netíti
ty bys mi musela košiličku šíti, bez jehel a nití.

.4.
Kdybych jí ti měla košiličku šíti bez jehel a nití
ty by si mi musel žebřík udělati, až k nebeské výši

.5.
Kdybych já ti musel žebřík udělati, až k nebeské výši,
lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu.

obsah

Tři kříže

.1.
[Dmi]Dávám sbohem [C]břehům prokla[Ami]tejm, který [Dmi]v drápech má [C]ďá[Ami]bel [Dmi]sám,
bílou přídí [C]šalupy My [Ami]Gray míří [Dmi]k útesům [C]kte[Ami][Dmi]znám.

.R.
Jen tři [F]kříže z bí[C]lýho kame[Ami]ní někdo [Dmi]do písku [C]po[Ami]sklá[Dmi]dal,
slzy [F]v očích měl a [C]v ruce znave[Ami]ný lodní [Dmi]deník co [C]sám [Ami]do něj [Dmi]psal.

.2.
První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití a rvačky jen,
třeskot nožů při kterým přejde smích, v srdci kámen a jméno Stan.

.R
.

.3.
Já Bob Green mám tváře zjizvený, štěkot psa zněl když jsem se smál,
druhej kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty hrál

.R
.

.4.
Třetí kříž snad vyvolá jen stesk, bejt Jimm Rodgers těm dvoum život vzal,
svědomí měl vedle nich si klek.

.Rec:
Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský,
snad mně tedy bůh odpustí.

.R.
Jen tři kříže z bílýho kamení jsem jen do písku poskládal,
slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník a v něm co jsem psal.

obsah

Montgomery

.1.
D[G]éšť ti, holka, smáčel vl[C]asy,[Ami]
z tv[D]ých očí zbyl prázdnej kr[G]uh,[D7]
kde je zbytek z tvojí krásy,
to ví dneska jenom B[D]ůh.

.R:
Z celé jižní squadrony
nezbyl ani jeden muž,
v Montgomery bijou zvony,
déšť ti smejvá ze rtů rúž.

.2.
Na kopečku v prachu cesty
leží i tvůj generál,
v ruce šátek od nevěsty,
ale ruka leží dál.

.R
:

.3.
Tvář má zšedivělou strachem,
zbylo v ní pár dětskejch chvil,
proužek krve stéká prachem,
déšť mu slepil vlasy jak jíl.

obsah

Tisíc mil

.1.
V nohách m[C]ám už tisíc m[Ami]il,
stopy d[Dmi]éšť a vítr sm[F]yl
a můj k[Dmi]ůň i já jsme c[G7]estou znaven[C]i

.2.
Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, to malý bílý stavení.

.3.
Je tam stráň a příkrej sráz,
modrá tůň a bobří hráz,
táta s mámou, kteří věřej' dětskejm snům.

.4.
Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, ten starej známej bílej dům.

.5.
V nohách mám už tisíc mil,
teď mi zbejvá jen pár chvil,
cestu znám, a ta se k nám dál nemění.

.6. =2
.

.7.
Kousek dál, a já to vím,
uvidím už stoupat dým,
šikmej štít střechy čnít k nebesům.

.8. =4.
+ /:[Ami] jeden c[Dmi]íl, ten starej zn[G7]ámej bílej d[C]ům ... :/

obsah

Buráky

.1.
Když S[G]ever válčí s Jihem a z[C]em jde do válk[G]y
a v polích místo bavlny teď r[A7]ostou bodlák[D7]y,
ve st[G]ínu u silnice vidíš z J[C]ihu voják[G]y,
jak flákají se s kvérem a l[A7]ouskaj' b[D7]urák[G]y.

.R:
Hej h[G]ou, hej hou, nač ch[C]odit do válk[G]y,
je lepší doma sedět a l[A7]ouskat burák[D7]y,
hej h[G]ou, hej hou, nač ch[C]odit do válk[G]y,
je lepší doma sedět a l[A7]ouskat b[D7]urák[G]y.

.2.
Kapitán sedí v sedle, volá:"Yankeeové jdou!",
ale jeho mužstvo leží, prej už dál nemohou,
pan kapitán se otočí a hledí do dálky,
kde jeho slavná milice, teď louská buráky.

.R
:

.3.
Až tahle válka skončí a my zas budem žít,
své milenky a ženy pak půjdem políbit,
a když se zeptaj':"Hrdino, cos' dělal za války?"
"Já flákal jsem se s kvérem a louskal buráky."

.R
:

obsah

Loď John B.

.1.
U[D]ž vyplouvá loď John B, už vyplouvá loď John B,
okamžik malý, jen než popluje v [A]dál,
nechte mě p[D]lout, n[D7]echte mě pl[G]out,[Emi]
s[D]il už málo m[A7]ám, tak nechte mě pl[D]out.

.2.
Nejdřív jsem se napil, na zdraví všem připil,
vím, že cesta má konec už má,
nechte mě plout, nechte mě plout,
sil už málo mám, tak nechte mě plout.

.3.
Sklenici svou dopil, zakrátko u mne byl,
okovy na mne dal a pistole vzal,
šerif John Stone, šerif John Stone,
moji svobodu vzal šerif John Stone.

.4. = 1
.

obsah

Rodné údolí

.1.
Cesta m[D]á přede mnou v dáli mizí,
každý kr[D]ok v srdci mém zabol[A7]í,
zakrátk[D]o bude [D7]mi všechno c[G]izí,
nespatř[D]ím své rodn[A7]é údol[D]í.

.R:
Já volám: n[D]ashledanou, n[G]ashledanou,
n[D]ashledanou, r[A]odné údol[D]í,
já volám: nashledanou, n[G]ashledanou,
p[D]ři vzpomínce s[A]rdce zabo[D]lí.

.2.
Oči mé nevidí, jak se stmívá,
nevidí, co jsem měl tolik rád,
jediné, co mi teď ještě zbývá:
rodnému údolí sbohem dát.

.R
:

.3.
Proč se den za každou nocí vrací,
proč se čas na chvíli nezastaví,
nemusel bych ti své sbohem dáti,
kdyby dnešní den navěky byl.

.R
:

obsah

Čtyři svišti

.1.
N[E]a cvičišti čtyři svišti piští,
n[H]a cvičišti čtyři svišti piští,
n[E]a cvičišti čtyři svišti piští,
t[H7]ěším se na lekci příští, [E]jo bájo


.2.
"Strč prst skrz krk" zřetelně nám přeříkej,
"strč prst skrz krk" zřetelně nám přeříkej,
"strč prst skrz krk" zřetelně nám přeříkej,
bude z tebe zpěvák velikej, jo bájo


.3.
Dalajláma v lomu láme slámu,
dalajláma v lomu láme slámu,
dalajláma v lomu láme slámu,
já si na tom jazyk zlámu, jo bájo


.4.
Jak Julie olejuje koleje,
jak Julie olejuje koleje,
jak Julie olejuje koleje,
smrtelný pot ze mě leje, jo bájo


.5.
Od poklopu ke poklopu Kyklop svoji kouli koulí
od poklopu ke poklopu Kyklop svoji kouli koulí
od poklopu ke poklopu Kyklop svoji kouli koulí
Už mám na jazyku bouli, jo bájo

obsah

Amazonka

.1.
[G][C][G]Byly krásný naše [G]plány[C][G], byla jsi můj celej sv[Hmi]ět,[Bbmi] [Ami]
čas je vzal a nechal r[G]ány, sta[Ami]rší jsme jen o pár l[D]et.

.2.
Tenkrát byly děti malý, ale život utíká,
už na "táto" slyší jinej, i když si tak neříká.

.R:
[D]Nebe modrý zrcad[G]lí se [E] v řece, která všechno v[Ami]í,
stejnou barvou, jako m[G]ěly [Ami] tvoje oči džínov[D]ý.

.3.
Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl,
"Amazonka" říkávali a já hrdě přisvědčil.

.4.
Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká,
vedly k tomu, že ti nikdo "Amazonka" neříká.

.R:
Nebe...

.5.
Zlatý kráse cingrlátek, jak sis časem myslela,
vadil možná trampskej šátek, nosit dáls' ho nechtěla.

.R:
Teď jsi víla z paneláku, samá dečka, samej krám,
já si přál jen, abys byla pořád stejná, přísahám,
pořád stejná, přísahám.

obsah

Dělání

.1.
K[D]dyž máš srdce zjihlé, [G]když máš potíže,
t[D]ak dej cihlu k cihle, [G]těsto do díže,
u[Emi]peč tř[A7]eba chleba, [D]postav t[Hmi]řeba zeď,
ž[G]al se [A7]krásně vstřebá,
z[D]ačni [D7]s tím hned teď,[G] začni [A7]s tím hned [D]teď.

.2.= 1
.

.R.
D[G]ělání, [A7]dělání, [D]všechny smutky [G]zahání,
d[Emi]ělání, [A7]dělání je [D]lék.[D7]
D[G]ělání, [A7]dělání, [D]to nám úsměv [G]zachrání,
d[Emi]ělání, d[A7]ělání je l[D]ék.
+ upeč třeba chleba, postav třeba zeď, ...

.R
.

obsah

John Brown

.1.
Č[G]erný muž pod bičem otrokáře žil,
č[C]erný muž pod bičem [G]otrokáře žil,
černý muž pod bičem otrokáře ž[Emi]il,
kapit[Ami]án John Br[D7]own to zř[G]el.

.R:
Glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
kapitán John Brown to zřel.

.2.
/: Sebral z Virginie černých přátel šik, :/
sebral z Virginie černých přátel šik,
prapor svobody pak zdvih'.

.R:
Glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
prapor svobody pak zdvih'.

.3.
/: Hrstka statečných však udolána jest, :/
hrstka statečných však udolána jest,
kapitán John Brown je jat.

.R:
Glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
kapitán John Brown je jat.

.4.
/: Zvony Charlestonu z dáli temně zní, :/
zvony Charlestonu z dáli temně zní,
Johnův den to poslední.

.R:
Glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
Johnův den to poslední.

.5.
/: John Brown mrtev jest a jeho tělo tlí, :/
John Brown mrtev jest a jeho tělo tlí,
jeho duch však kráčí dál.

.R
:

obsah

Chodím po Brodway

.1.
Chodím [E]po Brodwayi hladov sem a tam
chodím po Brodwayi hladov sem a [H7]tam
chodím [E]po Brodwayi [A]po Brod[Ami]wayi
po [E]Brodwayi [H7]hladov sem a [E]tam

Singy jou jou jupi jupi jou
Singy jou jou jupi jupi jou
Singy jou jou jupi, pes má chlupy,
kočka vocas, prase štětiny

.2.
Práci nedostanu černou kůží mám ..

.3.
Moje černé děti mají stále hlad ..

.4.
A já pevně věřím že zaz přijde den
A já pevně věřím že zaz přijde den
A já pevně věřím, pevně věřím,
že zas černoch bude svoboden

obsah

Kytka

.1.
[C] ... ... Otvírám l[F]ásku na stránce "r[C]ád",
přišel jsem, m[G]ilá má, něco ti d[C]át,
zeptat se, co d[F]ěláš a jakej byl d[C]en,
pohladit tv[G]ář, tu kytku si v[C]em.

.R:
Ty jsi tak j[F]iná, tak jiná, kdo v[C]í,
jestli má t[G]ouha tě neporan[C]í,
ty jsi tak j[F]iná, pojď, ruku mi d[C]ej,
s tebou je c[G]elej svět jak vyměněn[C]ej.

.2.
Sedíme tu spolu a slova si jdou,
propletený prsty leží na kolenou,
oči jako čert a malinkej nos,
ze všech je nejhezčí, tiše, už dost.

.R
:

obsah

Skládanka

.1.
Tak od dneška v[G]ím, jak zavíráš [Ami]oči, když pusu ti d[G]ávám,
jak otáčíš hlavu, všechno už v[Ami]íš, to, co bych cht[G]ěl,
snad se mi zd[D]áš, nebo nechápu nic,
snad jsem jen bl[Emi]ázen, co chtěl bych v[C]íc,
ty můj v[G]ánku, skládanko h[Ami]ezká z kouzelnejch chv[D]il.

.2.
Do závěsů nutí se den a my máme půlnoc,
cítím tvůj dech a trochu se bráním hladit tě víc,
poprvé blízko, blízko tě mám
a tvoje tvář je plná stop mých,
začnu se bát, jestli to moje rád ti neublíží.

.3.
A už se mi stýská, pitomej čas, už musíš jít,
uklidím okurky, polštáře, naposled pusu ti dám,
ruce si chvíli nebudu mít,
pel z tvojí kůže nechci si vzít,
tak zase zítra, ty můj vánku milovaný.

.4.
=1. + milovan[G]á ...

obsah

Abeceda

[C]Život je jak abe[Ami]ceda, řada [Dmi]písmen, slov a vět,
někdo [F]našel, někdo hledá, život [G]je jak abeceda.
A je alej stromů zjara, alej bílá jako pára
B jsou barvy zahrad v září i tu kytku čeká stáří.
C jsou cesty tam i zpátky, někdy dlouhý, někdy krátký,
D je domov někde v koutě, kde se končí všechny poutě.
E je Eva první žena , za hřích z ráje vyhoštěná,
F je faleš sestra zrady, k té se raděj otoč zády.
G jsou gesta, němá slova, za která se všechno schová,
H jsou hvězdy, co se třpytí, obraz slunce , noční kvítí.
CH je chléb náš, z žitných lánů, skýva chudých, skýva pánů,
I je inkoust, první řádky, jímž jsi psával do pohádky.
J je jizva v srdci skrytá, jizvy život nepočítá,
K je kámen, nezestárne, jenom člověk má to marné.
L je láska, slabé chrání, za peníze není k mání,
M je matka, má nás ráda, i když pláče, i když strádá.
N je nouze, přepych střídá, často po ní chodí bída,
O je omyl, to se stává, čekáš pád a přijde sláva.
P je pravda, maják v bouři, který oči nezamhouří,
R je radost, malé ptáče, co si jen tak žitím skáče.
S je smutek, kreslí vrásky, často bývá z velké lásky,
T je touha , voda živá, každý z nás své touhy skrývá.
U je úžas dětských očí, nad tím, že se Země točí,
V je hořká vůně hlíny, každý musí mezi stíny.
Z je zemřít a tak tedy Z je konec abecedy,
život je jak abeceda a z ní [G]složíš celý [C]svět.

obsah

Koníček

.1.
[C]Sbohem děvče, [Ami]na shledanou, [Dmi]musím odejít
trubky hlas už [G]volá [C]nás
[C]s koníčkem teď [Ami]pojedeme [Dmi]do pole se bít
kdo ví kdy se sejdem [G]zas
kdo ví co zítra stane se
[C]kam nás osud [Ami]zane[Dmi]se[G7]

.R:
[C]Koníčku můj [Ami]bílý, [Dmi]k dívence mě nes
na malou jen [G]chvíli [C]chci být [F]u ní [C]dnes
[C]zítra budem [Ami]sami [Dmi]pod hvězdami spát
jen ty jsi, [C]koníčku, můj [Dmi]věrný [G]kamar[C]ád
jen ty ji [Ami]koníčku můj [Dmi]věrný [G]kama[C]rád

.2.
Kdyby někdo z kamarádů přišel vám snad říct
že jsem kdesi v dáli pad
společně že s koníčkem jsme jeli smrti vstříct
že nás viděl umírat
vzpomeň ty si moje maličká
na bílého koníčka

.R
:

obsah

Dáma z Dekameronu

[G] [D] [C] [D]
Stála tam,
smáčená s báglem na peronu,
malovaná (malovaná),
tulácká dáma z Dekameronu,
padal déšť, já nevěděl sám,
zda je to touha a nebo klam,
hledám kde jseš snad pusu ti dám,
tulácká dámo z Dekameronu,
snad pusu ti dám.

Mám tě rád,
jí řeknu jen tak mezi řečí,
jó ta bude koukat,
s úsměvem bude stokrát hezčí,
vždyť padá déšť, všude vody je dost,
no tak už nebreč a utři si nos,
jsem rád že jseš můj nezvanej host,
má malá dámo z Dekameronu,
můj nezvanej host.

Stála tam,
já nevěděl sám,
zda je to touha anebo klam,
malovaná,
snad pusu ti dám,
má malá dámo z Dekameronu,
snad pusu ti dám.

obsah

Táborová skládanka

1. Tak od dneška [G]vím, jak důleži[Am]té je být tady [G]s vámi,
jak voní [Am]les a chutná čaj s jehli[G]čím.
Všechno tak [D]krásné, krásné se zdá,
jenom ten [Em]čas moc utí[C]ká.
Toulavé [G]dálky, písnička [Am]hezká, nekoneč[D]ná.

2. Tak už to končí, pitomej čas, musíme jít.
Budem se loučit, už se nám stýská, tak nashledanou.
Stisknem si ruce, setřeme slzy,
snad uvidíme se hodně brzy.
Tak zase za rok budem tu společně zpívat a hrát.

3. Tak vám všem dík, není to lehké, jen pro nás tu být.
O nás se bát, takových starostí kvůli nám mít.
Snad se to zdá, nebo naposledy,
ulehnem dnes pod své stany.
A budem sní ten nejhezčí sen co může být, táborový

obsah

Hvězdičky

[C]Hvězdičky, dobrů noc, [G7]já už jdu [C]spát,
hvězdičky, dobrů noc, [G7]já už jdu [C]spát,
[G]vy za mě hlídejte, hlídejte, ublížit nedejte nedejte,
[C]panence mé milé, [G7]kterou mám rád. 2x

Měsíčku stříbrný na nebíčku,
měsíčku stříbrný na nebíčku,
posviť mi na chvilku, na chvilku, na její postýlku, postýlku
a za mě mé milé dej hubičku. 2x

Až vzejde bílý den za horama
až vzejde bílý den za horama
můžeš jít zase spát, zase spát, já budu dávno stát dávno stát,
panence mé milé pod oknama. 2x

obsah

Láska na sto let

.1.
[G]Až mě budeš [C]chtít
já budu [Ami]mít co [D]žádný nemá.
[G]Až mě budeš [C]chtít jeden [Hmi]krát. [D]
[G]Až se budem [C]znát
budem se [Hmi]ptát co [D]nás dva čeká
[G]Až se budem [C]znát jeden [Hmi]krát. [D]

.R:
[G]Budem chtít [C]lásku na sto let
[G]Za ní jít a [C]znát jí nazpaměť
[G]Co může být [D]víc, než mít někoho [G]rád [D]
[G]Najdem svu j [C]ostrov pokladu
[G]Na něm já s [C]tebou zu stanu
[G]Co mu že být [D]víc než mít někoho [G]rád

.2.
Až se budem brát bude znít
chór všech zvonů světa
Až se budem brát Jeden krát
Až pak budem chtít.
Budeme mít co žádný nemá
Až svět kolem nás. Jeden krát.

.R:
Bude chtít lásku na sto let
Za ní jít a znát jí nazpaměť
Co může být víc, než mít někoho rád
Žádný pláč, žádní trápení
Kolem nás nikdy už není, co může být víc, než mít někoho rád
.R:
Budem chtít lásku na sto let
Za ní jít a znát jí nazpaměť
Co může být víc, než mít někoho rád
Každý den místo zázraků
Stačí nám nebe bez mraků, co může být víc než mít někoho rád.
.R:
Budem chtít lásku na sto let
Za ní jít, znát jí nazpaměť.
Co může být víc, než mít někoho rád

obsah

Vlče

.1.
[D]Džungle ztichla [G]večer nas[D]tal,
ku spánku se [A7]všechno kla[D]de,
v táboře je [G]smečka [D]vlků,
na stráži je [A7]vlče ma[D]lé.

.R:
[D]Vlče se nebojí [A7]nikoho, nikoho,
vlče má tesáky [D]od toho, od toho,
aby když nepřítel [A7]ozve se,
rozházel mu kosti po le[D]se

.2.
Vlče ví, že zákon smečky,
dobrým vlkem být mu káže,
když Akela k boji velí,
každý běží pln kuráže

.R
:

obsah

Svařák

.1.
[G]Když jsem sám doma,
[Ami]poslouchám Vavra,
[C]starýho vola,
[D]pořád dokola.
[G]Chce to mít nápad,
a [Ami]né pořád chrápat,
[C]dostal jsem nápad,
[D]udělat mejdan.

.R:
Mám [G]ráád svařené [Ami]víno červené,
já mám [C]rád, rád sva[G]řák.
Mám [G]ráád svařené [Ami]víno červené,
já mám [C]rád, rád sva[G]řák.


.2.
Se známou partou,
domluva krátká,
zejtra v 6 hodin,
vstup jedna lampa.
Začíná mejdan,
na 200%,
my plníme plány,
rostou nám blány.

.R:
(2x)

obsah

Trabant

[F]Jedu si to v bleděmodrym trabantu
Cigaretu přilepenou na pantu
jaká by to byla asi paráda
kdyby se mi přilepila na záda
a [F#]vejš... ... [G] ... [G#] ... [A] ... [A#] ... [H] ... [C] ... [C#] ... [D] ... [D#] ... [E] ...

obsah

Sbohem galánečko

[C]Sbohem galá[Ami]nečko [Dmi]já už musím [G][C]ti[D7]
[G]Sbohem galá[Emi]nečko [Ami]já už musím [D][G]ti
| : [Dmi]Kyselé ví[G]nečko, [C]kyselé ví[Dmi]ne -[G]čko
[C]Podalas mě k [Dmi]pi [G]- [C]tí : |

[C]Sbohem galá[Ami]nečko [Dmi]rozlučme sa v [G]pán[C]u
[G]Sbohem galá[Emi]nečko [Ami]rozlučme sa v [D][G]nu
Kyselé vínečko, kyselé vínečko
Podalas mě v džbánu

[C]Ač bylo kys[Ami]elé př[Dmi]eca sem sa o[G]pi[C]l
[G]Ač bylo kys[Emi]elé př[Ami]eca sem sa o[D]pi[G]l
Eště včil sa stydím eště včil sa stydím
Co sem všechno tropil

[C]Ale sa nehn[Ami]ěvám ž[Dmi]es mňa ošidi[G]la[C]
[G]Ale sa nehn[Emi]ěvám ž[Ami]es mňa ošidi[D]la[G]
To ta moja žízeň to ta moja žízeň
Ta to zavinila

obsah

Okoř

.1.
N[D]a Okoř je cesta jako žádná ze sta,
vr[A7]oubená je stromam[D]a,
když jdu po ní v létě, samoten na světě,
s[A7]otva pletu noham[D]a,[D7]
n[G]a konci té cesty t[D]rnité st[E7]ojí krčma jako hr[A7]ad,
t[D]am zapadli trampi, hladoví a sešlí,
z[A7]ačli sobě notov[D]at.
.R:
N[D]a hradě Okoři sv[A7]ětla už nehoří,
b[D]ílá paní šl[A7]a už dávno sp[D]át,
ta měla ve zvyku p[A7]odle svého budíku
[D]o půlnoci ch[A7]odit strašív[D]at[D7],
[G]od těch dob, co jsou tam tr[D]ampové,
n[E7]esmí z hradu pr[A7]yč,
[D]a tak dole v podhradí s[A7]e šerifem dovádí,
[D]on jí sebral [A7]od komnaty kl[D]íč.
.2.
Jednoho dne zrána roznesla se správa,
že byl Okoř vykraden.
nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát vodnes',
nikdo nebyl dopaden,
šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici,
místo aby hlídal, vášnivě jí líbal,
dostal z toho zimnici.

obsah

My pluli dál a dál

.1.
My pluli d[D]ál a dál v zelené l[A]esy,
kde vlnka s vlnkou s[A7]laví své p[D]lesy,
my pluli dál a dál [D7]v zelený h[G]áj,
my pluli [D]dál a dál v[A] zelený h[D]áj.

.2.
Loďka je malá, vesla jsou krátký,
poplujem spolu, poplujem zpátky,
/:či máme plouti dál v zelený háj. :/

.3.
My pluli dál a dál v rákosí tmavé,
kde rybka s rybkou spolu si hraje,
/:my pluli dál a dál v zelený háj. :/

obsah

Nad stádem koní

.1.
N[C]ad stádem k[G]oní, [Dmi]podkovy z[F]voní, zvoní,
č[C]erný vůz v[G]lečou, [Dmi]a slzy t[F]ečou, já volám, [C]
Tak neplač m[G]ůj kamarád[Dmi]e
náhoda je blb[F]ec, když krade [C]
Je tuhý jak vek[G]a a řeka ho sp[Dmi]laví
máme ho r[F]ádi, No tak [Dmi]co tak [F]co tak [G]co

.2.
Vždycky si přál až bude popel
i s kytarou vodou ať plavou
jen žádný hotel s křížkem nad hlavou
Až najdeš místo kde je ten pramen
a kámen, co praská
budeš mít jisto patří sem popel
a každá láska, No tak co tak co tak co

.3.
Nad stádem koní podkovy zvoní zvoní
černý vůz vlečou a slzy tečou
a já šeptám
Vysyp ten popel kamaráde
do bílé vody vody
vyhasnul kotel a náhoda je
štěstí od podkovy

Vysyp ten [C]popel [G]kamarád[Dmi]e
[F]do bílé [C]vody [G]vody [Dmi]
[F]vyhasnul [C]kotel a [G]náhoda [Dmi]je
štěstí od [F]podkovy

obsah

Skřivánek

[D]Skřivánečku, [A]malý skřivá[D]nečku,
skřivánečku, [A]malý skřiván[D]ku.

Já ti utrhnu hlavu
(Já ti utrhnu hlavu)

/a pak postupně:/
- a levý křídlo
- a pravý křídlo
- a vocásek
- a pinďourka
....

Skřivánku
(Skřivánku)

Uu
(Uu)


Skřivánečku, malý skřivánečku...

obsah

Generál Laudon

[D]Generál Laudon [A7]jede skrz [D]vesnici, generál Laudon [A7]jede skrz [D]ves.
[G]Jede skrz [D]vesnici, [A7]má modrou [D]čepici, generál Laudon [A7]jede skrz [D]ves.

Stůj. Kdo tam? Patrola. Jaká? Vojenská. Kdo jí vede? Ženská.
Jaká ? ................. ( hubatá , nosatá , prsatá , nahatá , baňatá , chlupatá , bohatá,.... )

[D] ........ ....... tu já mám [A7]nejraději ......... ......... tu já mám [D]rád.
[D]Já jí [A7]pomiluju [G]ona zase [D]mě mě mě, že je [A7].................. trápí srdce [D]mé.

obsah

Hej bá brybá

.R:
[F]Hej bá brybá (hej bá brybá)
[C]Džou bá brybá (džou bá brybá)
[G]Hej bá brybá, džou bá brybá, [C]jes maj bejby jou

# [C]Do zatáčky jako drak se řítí moped tuberák
# z lesa vyšlo tvrdý y, mělo modrý trenýrky
# máme doma vorvaně, ten nám plave ve vaně
# máme doma veverku, ta má černou ocásek
# chceš-li bycha dohonit, kup si kolo favorit
# chceš-li mí-ti pohřed dneska kup si kolo značky eska
# máme doma vagon spací a v něm vc splachovací
# sílu dává barví líce Jelínkova slívovice
# máme doma medvěda, ten má kůži do hněda
# máme doma Vavřu, do špajzu ji zavřu

obsah

Proužek

.1.
Ten m[D]ír, když z[A7]a kopcem s[G]vít[D]á,
když v[G]ystřídá se s n[A7]ocí d[D]en,
a proužek dýmu z dř[A7]eva slunce [G]vít[D]á,
z k[G]ytky motýl v[A7]ylít' v[D]en.
.R:
N[D]ěkdo škrtne sirkou, někdo z[G]pív[D]á,
n[G]ěkdo ještě zkouší sp[D]át,
u potoka d[A7]o vody se [G]dív[D]á
j[G]edna holka, c[A7]o mám r[D]ád.
.2.
Vlasy sváže do uzlu a kouká,
pak vodu dlaní rozčeří,
stud jí sluší, tak jako všem holkám,
co na svou krásu nevěří.
.R:
.R:
.3.
Z odpadlýho kousku starý kůry
srdce jsem jí udělal
a večer, když už začly lítat můry,
tajně jí ho do spacáku dal.
.R:
+ /: j[G]edna holka, c[A7]o mám r[D]ád ... :/

  
Kontakt | Přidejte se | HRY | Hranostaj | Skautská křižovatka | RSS | Červené Pečky | Přístupy: za týden, dnes, online